Kontrolní komise

08. 01. 2018

Členové kontrolní komise byli zvoleni shromážděním delegátů dne 23. 11. 2017 na funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022. Ustavující schůze kontrolní komise se konala dne 4. prosince 2017. Předsedkyní kontrolní komise byla zvolena paní Marie Krmíčková, místopředsedkyní paní Jana Šaligová.

 

Předseda kontrolní komise
Marie Krmíčková Ústí nad Orlicí, Třebovská 451


Místopředseda kontrolní komise
Jana Šaligová
Ústí nad Orlicí, Jilemnického 182


Člen kontrolní komise
Josef Zářecký
Ústí nad Orlicí, Heranova 1212


Případné připomínky nebo stížnosti k činnosti družstva lze vkládat do označené schránky KK u vstupu do budovy SBD.
Nahoru ↑