Nabídka realitních služeb za velmi výhodných podmínek.

02. 04. 2015

Služby realitní činnosti Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (SBD)

Služby realitní činnosti SBD týkající se družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví (dále jen Byt) představují zejména:

 • zprostředkování prodeje Bytu;
 • zprostředkování koupě Bytu;
 • vyhledání zájemce o podnájem (podnájemníka) tomu, kdo nabízí Byt k pronajmutí;
 • vyhledání pronajímatele, který nabízí Byt k pronájmu tomu, kdo hledá bydlení;
 • zprostředkování výměny Bytu.

Ve výše uvedených případech realitní činnosti SBD se jedná vždy o operace s Byty první kategorie, jejichž technický stav odpovídá platným předpisům a normám.

Cílem realitní činnosti SBD je být k občanům - klientům realitní činnosti SBD - vstřícným a přátelským partnerem při řešení jejich požadavků a problémů tak, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku ke spokojenosti klienta. SBD s klientem spolupracuje tak, že:

 • požadavek s klientem podrobně prokonzultuje, vysvětlí mu možnosti nejlepšího právního postupu řešení a za příznivě nízký poplatek vypracuje smlouvu na požadovanou službu – jedná se řádově o stokoruny.  
 • vypracuje dokumentace nutné pro zdárný průběh prodeje nebo koupě bytu. Např. se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí k dané službě realitní činnosti zahrnující garance pro bankovní ústavy, pokud klient bude potřebovat hypotéční nebo překlenovací úvěr.
 • pomůže klientovi řešit příslušné finanční záležitosti spojené s prodejem nebo koupí družstevního bytu.  
 • zajistí úkony převodu družstevního podílu, pokud se jedná o družstevní byt, nebo vypracuje návrh kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví.
 • nabídne za příznivě nízký poplatek vypracování podnájemní smlouvy, pokud se jedná o pronájem a podnájem – jedná se řádově o stokoruny. 
 • provede kroky k zabezpečení zajištěného a bezpečného vypořádání ceny Bytu formou úschovy převáděných peněz na účtu SBD po dobu ujednanou stranami (kupující a prodávající) v uzavřené smlouvě.

Služba realitní činnosti SBD představující prodej nebo koupi Bytu je plně kryta z provize za zprostředkování prodeje nebo koupě Bytu ve výši 2% ze skutečně realizované prodejní nebo kupní ceny Bytu.

Pokud uvážíte, že by služby realitní činnosti SBD mohly být pro Vás prospěšné, pak neváhejte a kdykoliv se ozvěte na tel. č. 724 223 757, nebo navštivte kancelář SBD k osobnímu projednání předmětu tohoto Vašeho zájmu. Informace o praxi realitní činnosti SBD jsou dostupné na internetové adrese www.sbd.uo.sweb.cz.

Rubrika: REALITY - Levné byty   |   Podrobnosti: Nabídka realitních služeb za velmi výhodných podmínek.
Nahoru ↑